استانداردهاي طراحي استخر

شماره استاندارد

و لینک دانلود

موضوع

چاپ

تجدید نظر

 سال چاپ

ICS_Code

11203

استخرهای شنا-الزامات عمومی

1

0 

1387

97/220/10

11202-1

تجهیزات استخر شنا-قسمت اول -الزامات عمومی ایمنی و روشهای آزمون

1

0 

1387

97/220/10

11202-2

تجهیزات استخر شنا-قسمت دوم-الزامات تکمیلی ایمنی و روشهای آزمون نردبان ها ،پلکان ها و خم های دستگیره

1

0 

1387

97/220/10

11202-3

تجهیزات استخر شنا-قسمت سوم-الزامات تکمیلی ایمنی و روشهای آزمون اتصالات مورد استفاده در سیستم گردش آب استخر

1

0 

1387

97/220/10

11202-4

تجهیزات استخر شنا-قسمت چهارم-الزامات تکمیلی ایمنی و روشهای آزمون سکوی شروع

1

0 

1387

97/220/10

11202-5

تجهیزات استخر شنا-قسمت پنجم-الزامات تکمیلی ایمنی و روشهای آزمون طناب های شناور

1

0 

1387

97/220/10

11202-6

تجهیزات استخر شنا-قسمت ششم-الزامات تکمیلی ایمنی و روشهای آزمون صفحات برگشت

1

0 

1387

97/220/10

11202-7

تجهیزات استخر شنا-قسمت هفتم-الزامات تکمیلی ایمنی و روشهای آزمون دروازه واترپلو

1

 

1387

97/220/10

307

مشخصات رنگ براي استخرهاي شنا و ساير سطوح بتوني و ساختماني

0

0

1358

97/220/10

4575

آيين کار سيستم تاسيسات مکانيکي و گندزدايي آب استخرهاي شناسي سرپوشيده

1

0

1377

13/060/25 , 97/220/10

4579

آئين کار اصول طراحي و اجراء طراحي و اجراء و بهداشت ديوارهاي استخر سرپوشيده

1

0

1377

97/220/10

9412

آب استخرهای شنا-ویژگیهای میکروبیولوژی

1

0 

1386

07/100/20,07/100/99

majid rahimi

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.