کتاب سایکرومتریک کریر

سرفصل های کتاب سایکرومتریک  TDP کریر به شرح ذیل می باشد : 

کتاب فوق یکی از کتاب های بسیار خوب که در زمینه سایکرومتریک می باشد که به جرات می توان جز کتاب های بسیار خوب در تاسیسات از آن یاد کرد، امید است این کتاب مثمر ثمر واقع گردد. 

 • IntroductionCarrier TDP 201 Psychrometrics
  What is Psychrometrics
 • Properties of Air and Vapor
  How Air and Water Vapor are Measured
  Humidity and Its Sources
  How the Air-Vapor Mixture Reacts
  Temperature and Pressure
 • Building the Psychrometric Chart
  Dry Bulb Temperature Scale
  Specific Humidity Scale
  Dew Point and the Saturation Line
  Relative Humidity Lines
  Wet Bulb Temperature Lines
  Specific Volume Lines
  Enthalpy Scale (Total Heat Content)
 • State Point 
  Using the Psychrometric Chart
  Examples Using State Points
  Air Conditioning Processes
  Eight Basic Process Types
  Sensible and Latent Heat
  The Sensible Heat Factor
  Sensible Heat Factor Scale
  Sensible Heating and Cooling
  Humidification and Dehumidification
 • Air Mixing
  Finding Room Airflow
  Evaporative Cooling
  Cooling with Dehumidification
  Cooling Coils and the Bypass Factor
  Evaporative Cooling and Humidity Control
  Heating and Humidification
  Heating and Dehumidification

جهت دانلود این کتاب ارزشمند روی لینک زیر کلیک کنید. 

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎کتابهای مشابه (روی لینک ها کلیک کنید): 

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎ کتاب محاسبات و انتخاب هواساز با نرم افزار

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎ کتاب سایزینگ و ترسیم کانال با نرم افزار 

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎ نرم افزار اکسل متره کانال 

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎ کتاب محاسبات تاسیسات استخر و جکوزی (پروژه محور) به همراه الزامات طراحی پارک ابی

کتاب TDP Condensers and Cooling Towers

سرفصل های کتاب کندانسور هوایی و برج خنک کننده  TDP کریر به شرح ذیل می باشد : 

کتاب فوق یکی از کتاب های بسیار خوب که در زمینه کندانسور هایی هوایی و آبی می باشد که به جرات می توان جز کتاب های بسیار خوب در تاسیسات از آن یاد کرد، امید است این کتاب مثمر ثمر واقع گردد. 

 • IntroductionCondensers and Cooling Towers
 • Condenser Total Heat of Rejection
 • Condensers
 • Water-Cooled Condensers
 • Air-Cooled Condensers
 • Evaporative Condensers
 • Cooling Towers
 • Types of Cooling Towers
 • Application of Cooling Towers
 • Water Treatment
 • Condenser and Cooling Tower Control Systems
 • Evaporative Condensers
 • Summary
 • Work Session
 • Appendix
 • References
 • Work Session Answers

 

جهت دانلود این کتاب ارزشمند روی لینک زیر کلیک کنید. 

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎کتابهای مشابه (روی لینک ها کلیک کنید): 

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎ کتاب محاسبات و انتخاب هواساز با نرم افزار

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎ کتاب محاسبات و انتخاب پمپ با نرم افزار گرندفوس و پمپ ایران

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎ کتاب سایزینگ و ترسیم کانال با نرم افزار 

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎ کتاب محاسبات تاسیسات استخر و جکوزی (پروژه محور) به همراه الزامات طراحی پارک ابی

 

کتاب TDP Fans in VAV Systems

سرفصل های کتاب فن های حجم متغییر  TDP کریر به شرح ذیل می باشد : 

کتاب فوق یکی از کتاب های بسیار خوب که در زمینه فن هواساز حجم متغییر می باشد که به جرات می توان جز کتاب های بسیار خوب در تاسیسات از آن یاد کرد، امید است این کتاب مثمر ثمر واقع گردد. 

 

 • Carrier TDP 613 HVAC Fans in VAV Systems
 • Fan Impact
 • Fan Types
 • Centrifugal Fans
 • Axial Fans (In-Line)
 • Centrifugal Fans
 • Impeller Design
 • Forward-Curved
 • Airfoil and Bacb vard -Inclined
 • Plenum Fan
 • Axial (In-line) Fans
 • Fan Volume Contro l
 • Controllable Pitch Axial
 • Modudrive
 • Discharge Damper
 • System Bypass
 • No Volume Control (Riding the Fan Curve)
 • Inlet Guide Vanes
 • Variable Frequency Drives
 • Eddy Current Couplings
 • Fan Stability
 • Fan Selection
 • VFD Energy Savings in VA V Systems
 • VAV Fan Control
 • Fan Tracking and Building Pressurization
 • Supply and Return Fan Configuration
 • Supply and Exhaust Fan Configuration
 • Summary
 • Work Session
 • Appendix
 • Fan Static hp Equation
 • Fan Heat Equation
 • Work Session Answers

Building heat loads change throughout the seasons due to variations in outside temperature and shift of solar load patterns. Additionally, building occupant and lighting load patterns change as building space use varies. An air-conditioning system must be able to match these varying load patterns while minimizing the use of energy.

 

 

جهت دانلود این کتاب ارزشمند روی لینک زیر کلیک کنید. 

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎کتابهای مشابه (روی لینک ها کلیک کنید): 

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎ کتاب محاسبات و انتخاب هواساز با نرم افزار

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎ کتاب سایزینگ و ترسیم کانال با نرم افزار 

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎ نرم افزار اکسل متره کانال 

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎ کتاب محاسبات تاسیسات استخر و جکوزی (پروژه محور) به همراه الزامات طراحی پارک ابی

 

کتاب TDP Air Cooled chiller

سرفصل های کتاب چیلرهای هوا خنک TDP کریر به شرح ذیل می باشد : 

کتاب فوق یکی از کتاب های بسیار خوب در زمینه چیلرهای هوا خنک می باشد، در ابتدا به تشریح سیکل پرداخته شده و در ادامه به اواپراتورهای پوسته و لوله، Flooded، صفحه ی و …. پرداخته است. بدون شک این منبع ارزشمند بارها وبارها ارزش مطالعه دارد. 

Carrier TDP 622

 • Basic Refrigeration Cycle for Air-Cooled Chillers
 • Air-Cooled Chiller Components
 • Condenser
 • Compressor
 • Chiller Controls
 • Capacity Control
 • Energy Management
 • Air-Cooled Chiller Configurations
 • Split Systems
 • Application Topics
 • Refrigerants Used in Air-Cooled Chillers
 • Options & Accessories
 • Codes and Standards
 • Safety Related
 • Selection Criteria
 • Summary
 • Work Session
 • Appendix
 • References
 • Work Session Answers

Air-cooled chillers utilize the mechanical refrigeration cycle to produce chilled water or a chilled water and antifreeze mixture. They reject the building heat to the ambient with an air cooled condensing coil. Chillers are the heart of the chilled-water air-conditioning system since they serve the pivotal function of creating the cooling effect required to maintain comfort conditions.

The modules within each group begin at an introductory level and progress to advanced levels. The breadth of this offering allows for customization into a complete HVAC curriculum – from a complete HVAC design course at an introductory-level or to an advanced level design course. Advanced-level modules assume prerequisite knowledge and do not review basic concepts.

جهت دانلود این کتاب ارزشمند روی لینک زیر کلیک کنید. 

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎کتابهای مشابه (روی لینک ها کلیک کنید): 

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎کتاب محاسبات و انتخاب پمپ با نرم افزار گرندفوس

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎ کتاب اصول سایزینگ لوله ها و موتورخانه ها

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎ کتاب محاسبات و انتخاب هواساز با نرم افزار

Image result for ‫وکتور کتاب‬‎ کتاب محاسبات تاسیسات استخر و جکوزی (پروژه محور) به همراه الزامات طراحی پارک ابی

دانلود نقشه های تاسیسات مکانیکی و برقی بیمارستان

باتوجه به پیام های شما فرهیختگان گنجینه تاسیسات بر آن شدیم نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی بیمارستان ۶۴ تختخوابی در اقلیم سردسیر را در اختیار شما قرار دهیم .

لازم به توضیح است نقشه های فوق بر گرفته از سایت دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی می باشد و گنجینه تاسیسات لینک دانلود نقشه های فوق را به لینکی که این ارگان در سایت خود قرار داده است ارجاع می دهد .

روی لینک زیر کلیک کنید

متفاوت ترین و کاربردی ترین دفترچه محاسبات تاسیسات مکانیکی به همراه پروژه نمونه 

 

دانلود نقشه های تاسیسات مکانیکی -بیمارستان ۶۴ تختخوابی 

دانلود نقشه های تاسیسات برقی -بیمارستان ۶۴ تختخوابی -قسمت اول 

دانلود نقشه های تاسیسات برقی -بیمارستان ۶۴ تختخوابی -قسمت دوم

دانلود نقشه های تاسیسات برقی -بیمارستان ۶۴ تختخوابی -قسمت سوم

دانلود نقشه های تاسیسات مسجد

باتوجه به پیام های شما فرهیختگان گنجینه تاسیسات بر آن شدیم نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی مسجدی در اقلیم سردسیر که دارای سیستم هواساز می باشد را در اختیار شما قرار دهیم .

لازم به توضیح است نقشه های فوق بر گرفته از سایت دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی می باشد و گنجینه تاسیسات لینک دانلود نقشه های فوق را به لینکی که این ارگان در سایت خود قرار داده است ارجاع می دهد .

لینک دانلود نقشه های تاسیسات مکانیکی مسجد 

لینک دانلود نقشه های تاسیسات برقی مسجد 

 

روی لینک زیر کلیک کنید

متفاوت ترین و کاربردی ترین دفترچه محاسبات تاسیسات مکانیکی به همراه پروژه نمونه 

ممیزی انرژی در ساختمان

برآن شدیم منابع مفید در خصوص ممیزی انرژی ساختمان را به شما عزیزان معرفی کنیم ، منابعی همچون تعریف ممیزی ، هدف ممیزی ، چک لیست ها و …

برای دانلود روی هر لینک کلیک کنید