دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” طراحی آبنما “

سرفصل دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” طراحی آبنما ”

مدت دوره : 8 ساعت

مخاطبین دوره :

مشاورین ، طراحان ، ناظران ، پیمانکاران و دانشجویان

اهداف برگزاری دوره :

طراحی ابنماهای ساده و هارمونیک

سرفصل های دوره : 

1-معرفی انواع آبنماها (ساده، هارمونیک ، موزیکال )

2-اصول طراحی آبنمای ساده و هارمونیک

3-مراحل جانمایی آبنما

4-معرفی اجزا آبنماها

5-اصول سیستم تصفیه و ضدعفونی

6-انتخاب نازل و پمپ

7-تحلیل پروژه های اجرا شده در داخل و خارج از کشور

8-حل پروژه نمونه

برای کسب اطلاعات بیشتر از زمان و سرفصل های جامع پس از وارد شدن به لینک زیر ( با کلیک روی عکس وارد لینک شوید) و پیام بگذارید:

email-icon

 

دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” اصول طراحی تهویه مطبوع – مقدماتی “

سرفصل دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” اصول طراحی تهویه مطبوع – مقدماتی ”

مدت دوره : 24 ساعت

مخاطبین دوره :

مشاورین ، طراحان ، ناظران ، پیمانکاران و دانشجویان

اهداف برگزاری دوره :

در این دوره مخاطبین با آگاهی کامل می توانند سیستم های تاسیساتی یک ساختمان را با تحلیل مهندسی خود انتخاب کنند .

سرفصل های دوره :

1-معرفی استانداردهای طراحی ( مباحث نظام مهندسی ، carrier & Ashrae)

2-مروری بر تهویه مطبوع در کاربرهای ( ساختمانی ، صنعتی ، بیمارستانی و … )

3-معرفی و کاربرد سایکرومتریک چارت

4-انتخاب سیستم های تاسیساتی براساس استاندارد Ashrae ( محلی و مرکزی )

5-معرفی سیستم های محلی (اسپلیت، پکیج ،VRF ،و … )

6-معرفی سیستم های مرکزی ( دیگ ، چیلرها ، و…. )

7-الزامات انتخاب تجهیزات محلی ( فنکویل ، یونیت هیتر،رادیاتور،و … )

8-الزامات انتخاب تجهیزات مرکزی ( هواساز، ایرواشر،کوره هوای گرم و … )

9-مقایسه سیستم های محلی و مرکزی

10-تحلیل و بررسی و سیستم های تهویه مطبوع اجرا شده در ایران ( برج ها ، سالن های ورزشی، اداری و تجاری )

 

برای کسب اطلاعات بیشتر از زمان و سرفصل های جامع پس از وارد شدن به لینک زیر ( با کلیک روی عکس وارد لینک شوید) و پیام بگذارید:

email-icon

 

 

دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” آب و فاضلاب “

سرفصل دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” آب و فاضلاب ”

مدت دوره : 16 ساعت

مخاطبین دوره :

مشاورین ، طراحان ، ناظران ، پیمانکاران و دانشجویان

اهداف برگزاری دوره :

توانایی مخاطبین جهت سایزینگ لوله های آبرسانی و فاضلاب ، انتخاب مخازن آبرسانی و دفع سیستم فاضلاب

سرفصل های دوره :

1-معرفی استانداردهای طراحی آب و فاضلاب ( منابع داخلی و خارجی )

2-مروری بر اصول طراحی فاضلاب

3-معرفی انواع لوله ها فاضلاب

4-الزامات و ضوابط فاضلاب ( ساختمان های کوچک و برج های بلند مرتبه )

5-سایزینگ لوله های فاضلاب و آب باران

6-انواع روش های دفع فاضلاب ( چاه جذبی ، فاضلاب شهری،سپتیک تانک و … )

7-مروری بر اصول طراحی آبرسانی ساختمان

8-معرفی انواع لوله های آبرسانی

9-الزامات و ضوابط آبرسانی ( ساختمان های کوچک و برج های بلند مرتبه )

10-محاسبات میزان مصرف آب در کاربری های مختلف طبق استاندارد BS

11-زون بندی آبرسانی در برج های بلند مرتبه

12-سایزینگ لوله های آبرسانی

13-محاسبات و انتخاب انواع مخازن آب ( بتنی،گالوانیزه ، پلیمری و … )

14-محاسبات و انتخاب پمپ آبرسانی

15- حل پروژه نمونه

برای کسب اطلاعات بیشتر از زمان و سرفصل های جامع پس از وارد شدن به لینک زیر ( با کلیک روی عکس وارد لینک شوید) و پیام بگذارید:

email-icon

 

دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” طراحی کانال “

سرفصل دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” طراحی کانال ”

مدت دوره : 24 ساعت ( عمومی و خصوصی )

مخاطبین دوره :

مشاورین ، طراحان ، ناظران ، پیمانکاران و دانشجویان

اهداف برگزاری دوره :

توانایی مخاطبین جهت طراحی و ترسیم کانال با نرم افزار

سرفصل های دوره :

 1. مقدمه کلی در خصوص روند طراحی و معرفی استانداردهای طراحی کانال
 2. روش های طراحی کانال (کاهش سرعت ، افت فشار ثابت ، بازیابی فشاراستاتیک
 3. الگوهای جریان هوا در کاربری های (استخر ، تجاری ها ، مسکونی ها ،آشپزخانه صنعتی
 4. روش های اجرا و طراحی کانال برگشت
 5. معرفی و کاربرد دریچه های ( دیواری ، سقفی ، جت نازل ، اسلوت و … )
 6. انتخاب دریچه
 7. قواعد انتخاب فن ها ( هواساز، تخلیه و … )
 8. تعیین داکت مورد نیاز در پروژه ها
 9. سایزینگ کانال با محاسبات دستی
 10. انتخاب و سایزینگ کانال با نرم افزار Duct sizer
 11. ترسیم کانال با نرم افزار Lisp Duct در نرم افزار اتوکد
 12. نکات اجرایی در خصوص کانال ها و دریچه ها و متره کردن کانال
 13. بررسی و تحلیل پروژه های نمونه

برای کسب اطلاعات بیشتر از زمان و سرفصل های جامع پس از وارد شدن به لینک زیر ( با کلیک روی عکس وارد لینک شوید) و پیام بگذارید:

email-icon

 

دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” اسپرینکلر و جعبه های آتش نشانی “

سرفصل دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” اسپرینکلر و جعبه های آتش نشانی ”

مدت دوره : 24 ساعت ( عمومی و خصوصی )

مخاطبین دوره :

مشاورین ، طراحان ، ناظران ، پیمانکاران و دانشجویان

اهداف برگزاری دوره :

توانایی مخاطبین جهت اطفا حریق ( اسپرینکلر و جعبه های آتش نشانی )

سرفصل های دوره :

 1. مروری بر استانداردهای حریق ( NFPA & BS و ضوابط استانی )
 2. تعریف کاربرهای حریق
 3. انواع سیستم خاموش کننده
 4. الزامات و ضوابط طراحی جعبه های آتش نشانی ( هوزریل و …)
 5. معرفی و بررسی اسپرینکلرها
 6. الزامات و ضوابط طراحی اسپرینکلر ها
 7. معرفی سیستم های تغذیه اسپرینکلر
 8. سایزینگ لوله های اسپرینکلر براساس جداول از پیش تعیین شده و محاسبات هیدرولیکی
 9. اصول کار با نرم افزار Pipe net برای سایزینگ لوله های اسپرینکلر
 10. انتخاب پمپ طبق قواعد NFPA 20
 11. الزامات اجرای مخازن ذخیره طبق NFPA
 12. ضوابط دیزل ژنراتورها
 13. اجرای یک پروژه نمونه
 14. هدیه دوره مجموعه NFPA 2016

برای کسب اطلاعات بیشتر از زمان و سرفصل های جامع پس از وارد شدن به لینک زیر ( با کلیک روی عکس وارد لینک شوید) و پیام بگذارید:

email-icon

 

دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” گزارش نویسی فاز یک ( فاز مطالعات 1 ) “

سرفصل دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” گزارش فاز یک نویسی ( فاز مطالعات 1 ) “

مدت دوره : 24 ساعت ( عمومی و خصوصی )

مخاطبین دوره :

مشاورین ، طراحان ، ناظران ، پیمانکاران و دانشجویان

اهداف برگزاری دوره :

توانایی مخاطبین جهت نوشتن گزارش فاز یک انواع پروژه ها ( مسکونی، اداری و تجاری،برج های بلند مرتبه ، و … )

سرفصل های دوره :

 1. گزارش فاز یک چیست ؟
 2. اهداف گزارش فاز 1 چیست ؟
 3. مراحل تهیه گزارش فاز 1 از دیدگاه معماری
 4. مراحل تهیه گزارش فاز 1 از دیدگاه تاسیسات مکانیکی
 5. تاسیسات زیربنایی ( آب ، گاز و دفع فاضلاب و آتش نشانی )
 6. بررسی موتورخانه مرکزی یا محلی
 7. تحلیل و بررسی انواع سیستم فاضلاب ( اگو شهری، سپتیک تانک ، چاه جذبی و سیستم تصفیه خانه )
 8. تحلیل و بررسی انواع سیستم آبرسانی از دیدگاه تامین دبی و فشار و ظرفیت مخزن ذخیره
 9. تحلیل و بررسی انواع سیستم اگزاست و تخلیه ( سرویس ها ، پارکینگ ها و … )
 10. تحلیل و بررسی انواع سیستم اطفا حریق ( گازی، آبی ( اسپرینکلر و جعبه های آتش نشانی ))
 11. تحلیل و بررسی انواع سیستم تهویه مطبوع براساس Ashrae
 12. بررسی پروژه های نمونه برج بلند مرتبه ، پارکینگ ، اداری
 13. به همراه پک آموزشی جامع کلیه استانداردهای پرکاربرد برای تهیه فاز یک و تخمین ها ابعاد داکت ها

برای کسب اطلاعات بیشتر از زمان و سرفصل های جامع پس از وارد شدن به لینک زیر ( با کلیک روی عکس وارد لینک شوید) پیام بگذارید:

email-icon

دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” تهویه ،تخلیه دود پارکینگ ها “

سرفصل دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” تهویه ،تخلیه دود پارکینگ ها ”

مدت دوره : 24 ساعت ( عمومی و خصوصی )

مخاطبین دوره :

مشاورین ، طراحان ، ناظران ، پیمانکاران و دانشجویان

اهداف برگزاری دوره :

توانایی مخاطبین جهت طراحی تهویه تخلیه دود در پارکینگ ها و بررسی و مقایسه سیستم کانالی و جت فن 

سرفصل های دوره :

 1. مروری بر استانداردهای حریق ( NFPA & BS & Ashrae و ضوابط استانی )
 2. مقدمه در خصوص مدیریت دود
 3. معرفی سامانه های تخلیه دود
 4. معرفی و برسی سیستم تخلیه دود کانالی
 5. معرفی و بررسی سیستم جت فن
 6. مقایسه سیستم کانالی و جت فن
 7. الزامات و ضوابط طراحی هوای جبرانی و هوای تخلیه
 8. الزامات جانمایی فن ها
 9. محاسبات و طراحی سامانه تهویه
 10. اجرای یک پروژه نمونه پروژه ی با 4 طبقه پارکینگ

برای کسب اطلاعات بیشتر از زمان و سرفصل های جامع پس از وارد شدن به لینک زیر ( با کلیک روی عکس وارد لینک شوید) و پیام بگذارید:

email-icon

 

دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” نقشه کشی و نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی “

سرفصل دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” نقشه کشی و نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی ”

مدت دوره : 24 ساعت ( عمومی و خصوصی )

مخاطبین دوره :

مشاورین ، طراحان ، ناظران ، پیمانکاران و دانشجویان

اهداف برگزاری دوره :

توانایی مخاطبین جهت طراحی استخر سونا جکوزی پروژه های ویلایی، تفریحی و عمومی

سرفصل های دوره :

1.مقدمه کلی در خصوص نرم افزار های طراحی و مقایسه آنها با یکدیگر (Revit mep, Auto cad mep)

2.مطالبی درخصوص فازهای اجرایی تاسیسات ( فاز 1 ، 2 )

3.اصول کلی طراحی تاسیسات و لزوم نقشه کشی

4.معرفی و آشنایی با دستورات پر کاربرد اولیه همچون
(line , poly line ,mirror ,move ,copy ,block ,scale,…)

5.ترفندهای سریع کار با اتوکد

6.نحوه کار با دستور پر کاربرد Layout

7.دستوارت پر کاربرد جهت متره تاسیسات مکانیکی

8.ضوابط و اصول نقشه کشی و نقشه خوانی :

9.آب سرد ، گرم و آب گرم برگشتی

10.فاضلاب، ونت

11.تخلیه و اگزاست

12.تهویه مطبوع ( فن کویل ، Vrf ،هواساز،رادیاتور و … )

13.کانال کشی ( با دستور Lisp Duct )

14.موتورخانه ( سرمایشی و گرمایشی )

15.استخر ، سونا جکوزی

16.بخار و هوای فشرده

17.آشپزخانه صنعتی

18.ترفندهای نقشه کشی تاسیسات مکانیکی 10

19.لزوم نقشه کشی برای محاسبه بار توسط نرم افزار کریر

20.هدیه دوره 700 دیتیل اجرایی اتوکد با فرمت DWG

برای کسب اطلاعات بیشتر از زمان و سرفصل های جامع پس از وارد شدن به لینک زیر ( با کلیک روی عکس وارد لینک شوید) و پیام بگذارید:

email-icon

 

دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” نرم افزار کریر “

سرفصل دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” نرم افزار کریر ”

مدت دوره : 24 ساعت ( عمومی و خصوصی )

مخاطبین دوره :

مشاورین ، طراحان ، ناظران ، پیمانکاران و دانشجویان

اهداف برگزاری دوره :

توانایی مخاطبین جهت محاسبه بار توسط نرم افزار

سرفصل های دوره :

 1. مروری بر محاسبات بار به صورت دستی ( سرمایش و گرمایش )
 2. مرروی بر نمودار سایکرومتریک و اهمیت آن در تاسیسات
 3. اشنایی با ابزارهای پر کاربرد نرم افزار
 4. بررسی و ارایه توضیحات بخش آ ب و هوا ( به همراه جداول تعیین دما محیط خارج )
 5. بررسی و ارایه توضیحات جامع Space ها ( براساس استانداردهای Ashrae & carrier )
 6. ترفندهای کار با نرم افزار کریر به جهت تسریع بخشیدن به کار
 7. بررسی و ارایه توضیحات جامع Systems
 8. انتخاب قدم به قدم سیستم های پر کاربرد در نرم افزار ( فنکویل با هوای تازه ، فن کویل بدون هوای تازه ، هواساز ، اسپیلت و وی ار اف ، یونیت هیتر ، رادیاتور و … )
 9. تحلیل و گزارش گیری هر سیستم به تفضیل
 10. گزارشات مورد نیاز جهت دفترچه محاسبات تاسیسات مکانیکی
 11. اجرای یک پروژه نمونه ( از مرحله اول تا گزارش گیری )
 12. هدیه دوره استانداردهای پرکاربرد جهت محاسبه بار

برای کسب اطلاعات بیشتر از زمان و سرفصل های جامع پس از وارد شدن به لینک زیر ( با کلیک روی عکس وارد لینک شوید) و پیام بگذارید:

email-icon

 

دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” استخر ، سونا و جکوزی “

سرفصل دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ” استخر ، سونا و جکوزی ”

مدت دوره : 24 ساعت ( عمومی و خصوصی )

مخاطبین دوره :

مشاورین ، طراحان ، ناظران ، پیمانکاران و دانشجویان

اهداف برگزاری دوره :

توانایی مخاطبین جهت طراحی استخر سونا جکوزی پروژه های ویلایی، تفریحی و عمومی

سرفصل های دوره :

 1. بررسی سیستم های تهویه استخر براساس استاندارد Ashrae
 2. محاسبات بار گرمایشی آب و محیط استخر 10-
 3. معرفی وتحلیل انواع فیلترها ( شنی، دیاتومی و … )
 4. مقایسه فنی جهت اجرای استخر از دیدگاه بین المللی با ایران
 5. تحلیل و معرفی سیستم های ضدعفونی ( کلر، ازن ، برم و … )
 6. انواع سیستم تصفیه بر مبنای استاندارد BS و DIN
 7. محاسبات حجم آب استخر،جکوزی
 8. اصول و ضوابط جانمایی و تعیین فضا مورد نیاز موتورخانه استخر
 9. ضوابط و الزامات از دیدگاه معماری
 10. مقدمه ی در خصوص استانداردهای طراحی مجموعه های آبی
 11. معرفی و بررسی مبدل های آبگرم استخر، جکوزی ( پوسته لوله ای و صفحه ای ) .
 12. تحلیل وبررسی ساختار اجرایی و طراحی جکوزی
 13. معرفی و مقایسه سونا خشک و بخار
 14. تحلیل و حل یک پروژه نمونه
 15. ارایه چک لیست های طراحی و اجرا استخر، جکوزی، سونا 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر از زمان و سرفصل های جامع پس از وارد شدن به لینک زیر ( با کلیک روی عکس وارد لینک شوید) و پیام بگذارید:

email-icon