دانلود نقشه های تاسیسات مکانیکی و برقی بیمارستان

باتوجه به پیام های شما فرهیختگان گنجینه تاسیسات بر آن شدیم نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی بیمارستان ۶۴ تختخوابی در اقلیم سردسیر را در اختیار شما قرار دهیم .

لازم به توضیح است نقشه های فوق بر گرفته از سایت دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی می باشد و گنجینه تاسیسات لینک دانلود نقشه های فوق را به لینکی که این ارگان در سایت خود قرار داده است ارجاع می دهد .

روی لینک زیر کلیک کنید

متفاوت ترین و کاربردی ترین دفترچه محاسبات تاسیسات مکانیکی به همراه پروژه نمونه 

 

دانلود نقشه های تاسیسات مکانیکی -بیمارستان ۶۴ تختخوابی 

دانلود نقشه های تاسیسات برقی -بیمارستان ۶۴ تختخوابی -قسمت اول 

دانلود نقشه های تاسیسات برقی -بیمارستان ۶۴ تختخوابی -قسمت دوم

دانلود نقشه های تاسیسات برقی -بیمارستان ۶۴ تختخوابی -قسمت سوم

دانلود نقشه های تاسیسات مسجد

باتوجه به پیام های شما فرهیختگان گنجینه تاسیسات بر آن شدیم نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی مسجدی در اقلیم سردسیر که دارای سیستم هواساز می باشد را در اختیار شما قرار دهیم .

لازم به توضیح است نقشه های فوق بر گرفته از سایت دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی می باشد و گنجینه تاسیسات لینک دانلود نقشه های فوق را به لینکی که این ارگان در سایت خود قرار داده است ارجاع می دهد .

لینک دانلود نقشه های تاسیسات مکانیکی مسجد 

لینک دانلود نقشه های تاسیسات برقی مسجد 

 

روی لینک زیر کلیک کنید

متفاوت ترین و کاربردی ترین دفترچه محاسبات تاسیسات مکانیکی به همراه پروژه نمونه